Van Sasse van Ysseltstraat 4, 5831 HD Boxmeer

telefoon 0485-574472

Praktijk voor manuele-, fysio- en kinderfysiotherapie Boxmeer

Bé van der Woude & collegae

 

Kwaliteit

Keuze-opties

Vorige pagina

De kwaliteit wordt gemeten aan de hand van een elektronisch enqueteformulier dat patiënten via mail krijgen toegestuurd nadat de behandeling is afgesloten.

Deelname is anoniem (de fysiotherapeut weet niet wie hebben meegedaan) en de verwerking vindt plaats door het onafhankelijke wetenschappelijke instituut Qualizorg.