Van Sasse van Ysseltstraat 4, 5831 HD Boxmeer

telefoon 0485-574472

Praktijk voor manuele-, fysio- en kinderfysiotherapie Boxmeer

Bé van der Woude & collegae

 

fysiotherapie manueletherapie manuele therapie kinderfysiotherapie Boxmeer bekkenfysiotherapie fysiotherapie manueletherapie manuele therapie kinderfysiotherapie Boxmeer bekkenfysiotherapie

Sambeek

Beugen

Rijkevoort

Oeffelt

Vortum Mullem

fysiotherapie manueletherapie manuele therapie kinderfysiotherapie Boxmeer bekkenfysiotherapie fysiotherapie manueletherapie manuele therapie kinderfysiotherapie Boxmeer bekkenfysiotherapie

Sambeek

Beugen

Rijkevoort

Oeffelt

Vortum Mullem

 

Voor behandeling heeft u doorgaans (behalve bij een aantal chronische aandoeningen) geen verwijskaart van een arts meer nodig: de fysiotherapeut is bij wet direct toegankelijk.

Zorgpolissen zijn er in soorten en maten en inmiddels zijn wij het overzicht kwijt. Wij kunnen u meestal wel vertellen wat uw verzekeraar vergoed, maar controleert u altijd zelf voor de zekerheid ook uw polisvoorwaarden.

De fysiotherapeutische behandeling wordt meestal vergoed door uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent en 94% van de mensen is dat.


Voor de behandelingen die vergoed worden uit de aanvullende verzekering (dat is ruim 90%) geldt GEEN eigen risico. Het eigen risico heeft alleen betrekking op de behandelingen die vergoed worden uit de basiverzekering en dat betreft dan doorgaans de chronische aandoeningen.


Aangaande bekkenfysiotherapie past een kleine aanvulling. De eerste 9 behandelingen i.v.m. urineverlies worden vergoed vanuit de basisverzekering en daarom dus door elke zorgverzekeraar vergoed. Zorg uit de basisverzekering valt wel onder het eigen risico.


Wij hebben contracten met ALLE Nederlandse zorgverzekeraars.


Indien u NIET aanvullend verzekerd bent, dient u per behandeling contant danwel met PIN af te rekenen.

 

Wat wordt hoe vergoed

Keuze-opties

Vorige pagina